De Stichter van het Noodlot

De Stichter van het Noodlot

De Stichter van het Noodlot
Omschrijving
Dit monumentale werk getiteld De Stichter van het Noodlot, 2016/2017, ontworpen door Kunstenaar Irmlinda de Vries, 1969, is een rouwmonument ter nagedachtenis aan mensen die jonggestorven zijn. Soms gaat het ook om kinderen nog, dood naar aanleiding van een ziekte, door een ongeval, door zelfdoding of door misdaad en het wil een fysieke alsook een psychische ruimte creëren voor nabestaanden om te kunnen spiegelen en gedenken. De waarom vraag neemt hierin een belangrijke rol in ondanks dat het geen antwoorden kan geven. Het proces wordt versterkt door de aanwezigheid van dit ruimtelijk object en noopt tot een transformatie in het eigen denken en voelen. Tijd speelt een belangrijke rol als heler van het ogenschijnlijk onheelbare. Uiteindelijk komen we zelf ook voor het moment van sterven te staan. We worden of verwachten weer een met onze verloren dierbare te worden verenigd. Maar wanneer en hoe dat blijft een mysterie. Het blijft altijd weer een vraagteken of we het licht zullen zien...
Innovatieve
Het monument is gemaakt met oog op nabestaanden van jonggestorvenen die hun houvast niet kunnen vinden in de gangbare rouwprocessen. D.w.z. dat deze betrokkenen een nog dieper en veelal ontwrichte rouwproces ervaren. De knagende waarom-vraag is heel metaforisch omschreven in het bijbehorende gelijknamige gedicht op de deksel van dit gedenk monument. Uit reacties van toeschouwers heb ik uitspraken gehoord n.a.v. dit monument als: "Heel troostend", "diep" en "niet verbloemend"...
Maatschappelijk belang
Ondanks dat mensen in de loop der tijd steeds ouder kunnen worden, sterven er jaarlijks toch veel minderjarigen en adolescenten. Kinderkanker, zelfdoding en dood teruggevonden na als vermist opgegeven te zijn geweest zijn zulke aangrijpende life events die niet met een pen te beschrijven zijn. Dit werk is een stem van de verstomden/aangeslagenen.
Uitrolbaarheid
N.a.v. dit werk kunnen er bijeenkomsten worden georganiseerd om dergelijke thematiek te bespreken en het taboe erop te doorbreken. een rondreis van dir kunstwerk is wat ik beoog om dat kracht bij te zetten.
Besteding prijzengeld
Verdere ontwikkeling van deze, eerder genoemde thematiek in artistieke zin.
Referenties
* Galerie Beeldend Gesproken te Amsterdam
* Vrienden van beeldend gesproken die dit project financieel mogelijk hebben gemaakt.
* 1000 schonen bloemlezing van de eerste FaceBook dichtbundel o.l.v. Marije Hendrikx en Arie van den Ende van Uitgeverij Betelgeuze waar 200 uit 4000 dichters zijn verkozen om poëzie te publiceren waaronder ik zelf met het gedicht: "De Stichter van het Noodlot" en 9 andere van mijn gedichten.
Aanmelding door
Irmlinda de Vries
oermirm.wix.com/mysterium