HerinnerBaar – Woord-Zang-Dienstbegeleiding: met eigen liedteksten op bestaande melodieën

HerinnerBaar – Woord-Zang-Dienstbegeleiding: met eigen liedteksten op bestaande melodieën

HerinnerBaar – Woord-Zang-Dienstbegeleiding: met eigen liedteksten op bestaande melodieën HerinnerBaar – Woord-Zang-Dienstbegeleiding: met eigen liedteksten op bestaande melodieën
Omschrijving
Bij een overlijden zoeken we naar verhalen, foto's en liedjes die passen. Muziek zegt meer dan duizend woorden. Muziek raakt je recht in je hart. Ik verwoord het gevoel van nabestaanden in een combinatie van woorden, gedichten en teksten op de muziek/melodie van hun keuze en zing deze bij een bijzonder persoonlijke viering en gelegenheid.

Ik schrijf teksten en levensverhalen in combinatie met Nederlandstalige liedteksten op maat (passend bij de situatie en de gevoelens) op bestaande melodieën. Daarnaast zing ik desgewenst ook bestaande liedjes in originele versie. Hierdoor ontstaat een unieke combinatie van Woord-Zang-Dienstbegeleiding voor een bijzonder persoonlijk afscheid.

Naast het schrijven van teksten en liedjes bij een afscheid, zing ik eigen liedteksten bij herinneringsbijeenkomsten, voor nabestaanden. Hiervoor heb ik ook een CD gemaakt: Dromen voor Jou met 15 liedjes voor nabestaanden.
Innovatieve
Mensen willen steeds meer een persoonlijke invulling van hun eigen afscheid of het afscheid van hun dierbare. Ik combineer het bekende Woorddienstbegeleiding (Ritueelbegeleiding) met zang in de vorm van passende liedteksten op bekende, herkenbare melodieën. Hierdoor ontstaat een unieke persoonlijke invulling van het afscheid, wat door nabestaanden als bijzonder waardevol wordt ervaren.
Maatschappelijk belang
Al mijn diensten en ideeën zijn gericht op: ‘Herinneringen creëren en bewaren’. Een goed afscheid, met een persoonlijke invulling, helpt bij de rouwverwerking. Nabestaanden kunnen de liedjes ook na het afscheid blijven beluisteren, wat hen troost geeft.
Uitrolbaarheid
Ik ben inzetbaar als Woord-Zang-Dienstbegeleider. Daarnaast heb ik een CD uitgebracht met liedjes voor nabestaanden (te beluisteren bij uitvaarten en daarna). Deze is verkrijgbaar via mijn website.
Besteding prijzengeld
Het prijzengeld zal dankbaar besteed worden aan de ontwikkeling en productie van een nieuwe CD met liedjes voor specifieke vormen van verlies (zoals het verlies van een dierbare met dementie, een zelfverkozen afscheid etc). Deze liedjes kunnen bij een uitvaart (en daarna) beluisterd worden als mensen geen live zang willen.
Referenties
Josephine de Bont, Rouwbegeleiding
Els Barnhoorn, Aker Uitvaarten
Aanmelding door
Iris Jansen
www.herinnerbaar.nl