ijs voor iedereen -postkantoor voor levensverhalen –

ijs voor iedereen -postkantoor voor levensverhalen –

Omschrijving
IJs voor iedereen is een postkantoor voor met-de-hand-geschreven brieven naar overleden mensen waar je van blijft houden. De brieven worden er - tot in de eeuwigheid - gearchiveerd. Uit elke brief wordt één zin - die het ijs doet smelten - anoniem op deze website gepubliceerd.
Beeldend kunstenares, Saar De Buysere hertekent de brief met potlood op papier en geeft de sfeer van de brief weer in een beeld. Dit beeld wordt als postzegel terug gestuurd naar de afzender.

Brieven voor nu
IJs voor iedereen wil (rouwende) mensen op verhaal laten komen door een gesprek aan te gaan over sterven en achterblijven en met hen te schrijven naar wie gemist wordt.

Brieven voor later
IJs voor iedereen is er voor mensen die het einde van de straat hebben bereikt en naar de overkant gaan. Om met hen te schrijven naar wie achterblijft. Later, op een onvergetelijke dag wordt deze brief bezorgd aan wie hen mist. Het postkantoor werd opgericht op 5-01-2017 als hou-vast in donkere dagen.
Innovatieve
Mensen schrijven geen brieven meer. De delete-toets heeft het doorstrepen en hernieuw beginnen vervangen... Mensen en postbodes missen échte post.
Kinderen kunnen een brief sturen naar Sinterklaas. Voor mensen in rouw is het postadres nog onbekend.
ijs voor iedereen wil herinneringen als erfgoed bewaren. Brieven voor nu en later. Om de herinnering levendig te houden en verwerking te verzachten.
Maatschappelijk belang
Met ijs voor iedereen wil ik rouw bespreekbaar maken, een forum geven om brieven te schrijven naar wie gemist wordt / jou zal missen en hierin te vinden wat je nodig hebt.
Want zelfs mijn postbode mist échte post.
Uitrolbaarheid
ijs voor iedereen wil graag samenwerken met diensten/organisaties/lotgenoten-verenigingen/palliatieve diensten/begrafenisondernemers... Plekken waar (rouwende) mensen individueel / in groep in verbinding kunnen gaan over rouw en aangezet kunnen worden om te schrijven voor nu of later.
Besteding prijzengeld
- website: voorlopig werd er een gratis website aangemaakt die onvoldoende mogelijkheden biedt om zinnen uit brieven / beeldmateriaal te publiceren.
- database: uitwerking database voor het bijhouden van post voor later.
- onkostenvergoeding: ijs voor iedereen huurt een anonieme postbus bij de Post. (€120/jaarbasis) - postzegels / enveloppen.
Referenties
Saar De Buysere, beeldend kunstenares
Huis Van Alijn, museum (E. Verbeke)
De bleekweide, expertise- en begeleidingscentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen
Beyond the Spoken, werkplaats voor niet-erkend verlies

Foto: Sarah Collard (fotograaf/kunstenaar)
Aanmelding door
Tine Marie van Damme
www.ijsvooriedereen.be