Inclusiepakket vooraf in te kopen voor mensen met communicatieve uitdagingen en/of een wens tot actieve nazorg

Inclusiepakket vooraf in te kopen voor mensen met communicatieve uitdagingen en/of een wens tot actieve nazorg

Inclusiepakket vooraf in te kopen voor mensen met communicatieve uitdagingen en/of een wens tot actieve nazorg Inclusiepakket vooraf in te kopen voor mensen met communicatieve uitdagingen en/of een wens tot actieve nazorg
Omschrijving
Specifieke, professionele, creatieve voor/nazorg inkopen bij een Yardenpolis: Heeft je familielid een verstandelijke- ,zintuigelijke- of andere (aangeboren/verworven) beperking dan is communicatie over sterven en afscheid nemen iets dat om gerichte begeleiding vraagt. Vaak is de taal van vrijwilligers of uitvaart-verzorgers complex en het niveau ervan te hoog voor deze doelgroep. Hoe belangrijk is zorg op maat en op het taalniveau van de cliënt. Beoordeel wat nodig/mogelijk is: ondersteuning mbv livestream, film, gebarentolk, een logopedist met ervaring met de doelgroep. Groepsgewijze, continue aandacht voor sterven en rituelen voordat er sprake is van sterven; aansluiten tijdens het afscheid en thematisch in 5 sessies na het overlijden. Hoe anders is het verwerken van een overlijden al niet bij een ongeluk of misdrijf tov bij een langdurig zieke. En zelfdoding kent weer een andere verwerking bij betrokkenen. Ook lotgenootschap in verlies van ouder/kind/broer/zus kan dieper doen helen.
Innovatieve
Er is nog geen gericht landelijk in te zetten materialenpakket. Wel zijn er goede initiatieven met vrijwilligers in dierentuinen en op basisscholen. Ook wordt er steeds meer filmmateriaal gebruikt. Mijn idee is specifiek gericht op professionele en continue aandacht op maat en specifiek gericht op de mogelijkheden van de cliënt. Rekening houdend met het feit dat rouw het functionele taal- en denkniveau verlaagt.Ook het bijhouden en verwerken van nieuwe ontwikkelingen in de lesstof zoals bv. de kindergebarenapp is hierbij van belang.
Maatschappelijk belang
Inclusie en deelnemerschap voor elk individu met welke uitdagingen ook staat steeds meer in de aandacht. Het ontwikkelen van een pakket dat is aan te passen aan de gewenste communicatievorm en ondersteuning bij afscheid van geliefden is derhalve van belang.
Ook begeleiding van (stief)ouders en verzorgers wordt hierin geïncludeerd.
Uitrolbaarheid
Het te ontwikkelen pakket dient landelijk kwalitatief te worden geborgd. Dit door het opleiden van gelijkgestemde professionals die een instructie/opleiding krijgen voor eenduidig gebruik ervan (uit netwerk Phoenix/ ZMLlogopedisten). Het wordt aangeboden met een duidelijke handleiding.
Besteding prijzengeld
Audio- visueel materiaal en opnamekosten, aanschaf literatuur, drukkerijkosten, vervoerskosten, kosten upgrade workshop(s) Afscheid, telefoon/ internetkosten om netwerk op te zetten/ uit te breiden, kosten apps en downloads, kosten vergelijkend onderzoek ea onvoorziene uitgaven.
Referenties
Verpleeghuis Lauwershof Oudorp
VSO Doven/SH Hendrik Mol Schagen
SO ZML de Alk v Harenlaan 23 Alkmaar
VSO ZML Heliomarecollege Oudorp
NSDSK Lutmastraat Amsterdam
Phoenix opleidingen Utrecht Wibe Veenbaas/ Mortin Hjørt ea.
Aanmelding door
M.C. Labruyère