Nu ik er nog ben

Nu ik er nog ben

Omschrijving
Met het boek ‘Nu ik er nog ben’ kunnen mensen die weten dat zij binnen afzienbare tijd komen te overlijden een persoonlijk document achterlaten voor hun naasten.

Het is een werkboek opgebouwd met verdiepende vragen o.a. over omgaan met teleurstelling en geluk, over inspiratie en bezieling. Bij ieder thema is ruimte om de eigen gedachten hierover te noteren.
Het fysieke schrijven geeft ruimte om te mijmeren, het boek weer even weg te leggen en er op een later moment mee verder te gaan.

Met het invullen van dit boek laten mensen een document achter waaruit hun naasten troost kunnen halen. Ook kan het dienen als inspiratiebron voor de invulling van de afscheidsdienst. Daarnaast kan het boek gebruikt worden om een gesprek te voeren met de naasten rondom levensvragen.

Innovatieve
Iets nalaten is een sterke behoefte voor mensen die weten dat zij binnen afzienbare tijd komen te overlijden. Dit boek helpt mensen op een laagdrempelige maar diepgaande manier terugblikken op hun leven. Welk gedachtegoed willen ze achterlaten voor hun naasten? Waar kunnen deze troost uit halen als hij/zij er niet meer is? De balans opmaken aan het einde van het leven kan helend werken en rust brengen. Dit boek gaat dus niet over uitvaartwensen. Daarvan zijn er al zoveel. Dit is een boek dat gaat over deze mens. Wie ben je? Wat inspireert je? Wat raakt je? Dat gaat dieper dan de feitelijkheden uit iemands levensverhaal en biedt een perspectief voor de nabestaanden.
Maatschappelijk belang
Voor stervenden is dit een laagdrempelige manier (zelf schrijven of in gesprek met naasten) om de balans van het leven op te maken. Naasten leren hun dierbare op een andere manier kennen, dingen die ze nog niet wisten of zo vanzelfsprekend zijn dat het nooit benoemd werd. Inspiratie voor een troostende, betekenisvolle afscheidsdienst.
Uitrolbaarheid
Dit boek kan in drukvorm worden verspreid binnen de diverse palliatieve netwerken, hospices, geestelijk verzorgers en stervensbegeleiders. Het is een handvat voor zowel de stervenden, de naasten als de verzorgenden.
Besteding prijzengeld
Het prijzengeld zal besteed worden aan drukkosten en distributiekosten van het boekje. Daarnaast het ontwikkelen en realiseren van voorlichtingsbijeenkomsten.
Referenties
Zilla van Dijk, Rituals to Root, 06-12457960, email@ritualstoroot.nl
Aanmelding door
Iris van Noorden
www.noorderzon-ritueelbegeleiding.nl