Hoe overleef ik mijn dood? Een boek over lijden

Hoe overleef ik mijn dood? Een boek over lijden

Wat gebeurt er als we (weten dat we gaan) sterven? Kan deze laatste levensfase, en het lijden dat daar vaak mee gepaard gaat, misschien iets toevoegen aan een mensenleven? En: wat kun je betekenen voor iemand op de drempel van de dood? Dit zijn grote vragen, die kunnen fluisteren of die zich juist urgent opdringen: die geleefd willen worden.
In 'Hoe overleef ik mijn dood? Een boek over lijden' geven mensen die terminaal ziek zijn, professionals die werken met stervenden en geestelijken van verschillende stromingen antwoord op deze vragen vanuit hun kennis en ervaring. Het resultaat: 18 bemoedigende en verhelderende interviews en portretten die inzicht geven in het stervensproces en de verschillende levensovertuigingen. Die bovendien uitnodigen om de eigen wensen rondom het levenseinde te onderzoeken én te bespreken.

Met opperrabbijn Jacobs, Boris van der Ham, Antoine Bodar, Henny Blom, imam Dilmohamed, SCEN-opleider R. van Coevorden, Ineke Koedam.

Lees meer
Liefde overwint (gepersonaliseerd kinder-fotoboek)

Liefde overwint (gepersonaliseerd kinder-fotoboek)

'Liefde overwint' is een gepersonaliseerd kinderboek voor kinderen tussen de 2 en 6 jaar.
Het bijzondere van dit boek is dat we het kunnen samenstellen met foto afbeeldingen zodat het verhaal passend is bij jullie situatie. Dit kan door per bladzijde een keuze te maken uit een drietal foto's welke het meeste bij jullie verdriet aansluit. Wij snappen dat de foto afbeelding anders zal zijn bij het verlies van een baby (broertje of zusje) dan bij het verlies van een opa of oma. Ook wanneer je gelooft in God zal de afbeelding anders zijn dan wanneer je aan je kind wil vertellen dat er een sterretje in de hemel bij is. De foto afbeeldingen zijn reëel en laten een toepasbare situatie zien. De foto afbeeldingen zijn mooi zacht van kleur zodat het een kind aanspreekt.

Lees meer
Tuin Ruimte – aandacht voor afscheid door herinnering

Tuin Ruimte – aandacht voor afscheid door herinnering

Dignis biedt levensfase gebonden zorg voor ouderen met psychiatrische, psychogeriatrische of somatische problematiek, of een combinatie daarvan.
Het initiatief Tuin Ruimte richt zich specifiek op de belevingsgerichte inrichting en het gebruik van de groene buitenruimte van Verpleeghuis De Enk in Zuidlaren (Drenthe). De beleving van groen in combinatie met belevenis bevordert de participatie van alle gebruikers. Het ontwerp van de Tuin Ruimte bestaat uit een doordacht groenbeplanting concept het hele jaar door, versterkt door reminiscentie en innovatieve belevingstechnologie. In de tuin is centrale aansturing voor belevingstechnologie aangelegd. Kleurige verlichting rondom het kippenhok en bij de kunststof koe en schapen gaan de lichten aan en blaten de schapen als bewoners in een bepaalde zone lopen. We willen meer belevingstechnologie toepassingen in de tuinen creëren. Hier kunnen gebruikers stil staan, zich verwonderen, lachen, aanraken, zien en ruiken.

Lees meer
Gesprekshulp Levenslang? – Praten over de gevolgen van zelfdoding

Gesprekshulp Levenslang? – Praten over de gevolgen van zelfdoding

‘Levenslang? Praten over de gevolgen van zelfdoding’ is een gesprekshulp voor mensen die een dierbare zijn verloren aan zelfdoding. De gesprekshulp bestaat uit 50 kaartjes en kernachtige achtergrondinformatie over zelfdoding. Op de kaartjes staan uitspraken, meningen, gedachten, feiten en emoties over zelfdoding, die mensen aansporen hun gedachten en gevoelens te delen en te bespreken. De kaartjes kunnen partners, kinderen, collega’s, ouders, zorgverleners, buren en andere naasten van een zelfdoder helpen in het praten over de gedachten en gevoelens die door de zelfdoding zijn opgeroepen. ‘Levenslang?’ kan met én zonder een gespreksleider ingezet worden.

Lees meer
Familiefoulard

Familiefoulard

Een doopjurk wordt van generatie op generatie gedragen om de verbintenis van de dopeling aan zijn nageslacht symbolisch weer te geven.

Bij een overledene kunnen we een baarkleed over de kist leggen, maar dat is meestal een kleed van algemene aard. Een verbindend element met voorouders ontbreekt. Om dat te veranderen heb ik een familiefoulard gemaakt (foulard is Frans voor een grote sjaal die je verwarmt en beschermt).

Op de basisstof zijn stukken kleding van overledenen verwerkt, zoals de onderkant van een avondjurk van mijn oma en een broekspijp van de begrafenisondernemersbroek van mijn opa. Ook heb ik een foto van mijn ouders verwerkt. Aan de zijkanten zijn zakjes gemaakt om geschenkjes in te doen voor de overledene en op de hoeken staan symbolen die met de dood te maken hebben.

Voor iedere overledene die onder de familiefoulard naar zijn laatste rustplaats gaat, kan een herinnering toegevoegd worden. De familiefoulard verbindt vorige generaties met de huidige en komende.

Lees meer
Mama, wil je met me rouwen?

Mama, wil je met me rouwen?

Iedereen krijgt in zijn/haar leven te maken met verlies. Rouwen leer je meestal van je ouders. Er zijn situaties te bedenken waarin ouders minder in staat zullen zijn hun kinderen dit aan te leren. Daarom is het belangrijk dat er preventief aandacht is voor verlies. Kennis bij ouders, leraren in het basis-, en voortgezet onderwijs en iedereen die met kinderen en jongeren werkt, is van groot belang om psychische problemen op latere leeftijd zoveel mogelijk te voorkomen.

Lees meer
Hier besta ik, in eenzaamheid gestorven

Hier besta ik, in eenzaamheid gestorven

Bij Querido verschijnt Hier besta ik, in eenzaamheid gestorven, een boek over poëzie, eenzaamheid en de dood. In Tot Zover opent de tentoonstelling Hier besta ik. Het plan heeft zijn wortels in ‘De eenzame uitvaart’, een initiatief van een groep dichters, die eenzame doden de laatste eer bewijzen met poëzie. In 2012 kwamen wij in aanraking met dit fenomeen. Diep geraakt door het humane karakter begonnen wij in 2012 aan een project rond de eenzame uitvaart dat nu o.a. zijn vorm zal vinden in Hier besta ik, in eenzaamheid gestorven. Hier besta ik gaat primair over de eenzame uitvaart, maar raakt tegelijkertijd aan eenzaamheid en de dood in bredere zin. Via de foto’s van de eenzame uitvaart en de dichters, de kleurenfoto's, de interviews en de poëzie voor de eenzaam overledenen komt de lezer en bezoeker een wereld binnen die uitnodigt tot reflectie en raakt aan het besef dat wij kwetsbaar en sterfelijk zijn. In essentie gaat het om de vraag hoe je als samenleving zorg draagt voor elkaar.

Lees meer
Tool ‘Samen krachtig op pad’

Tool ‘Samen krachtig op pad’

“Het is belangrijk dat kinderen het gevoel hebben dat ze zich onvoorwaardelijk kunnen uiten en alles wel of niet mogen zeggen, delen en/of vragen rondom hun situatie, ziekte, beperking, handicap of aanstaand afscheid”.

Samen krachtig op pad is een begeleidingstool in spelvorm en is een (laagdrempelig) therapeutisch instrument om diverse thema's zoals ziekte (binnen het gezin), aanstaand afscheid en wensen daarin bespreekbaar te maken. Het doel is om (moeilijke) onderwerpen en emoties individueel, binnen het gezin en/ of in een groep onder begeleiding van een professional bespreekbaar te maken door samen te praten met een lach en een traan, dingen te delen, dingen te doen of te maken. Hiermee creëren kinderen en de overige gezinsleden ‘bouwstenen’ voor later. Door nu uiting te kunnen geven aan emoties en gedachten en daar op een ‘gezonde’ manier betekenis aan te geven, kan daar later op teruggevallen worden. Dat zijn de bouwstenen voor later.

Lees meer
Muziekurn

Muziekurn

Muziek speelt een belangrijke rol in ieders leven. Zijn we verdrietig, dan kan muziek ons troost bieden. Zijn we vrolijk, dan kan muziek ons nog verder opvrolijken. Ook bij belangrijke gebeurtenissen zoals trouwen en overlijden speelt muziek een grote rol.

Muziek urn is een mooie asbestemming waar muziek in zit. Naast een mooie urn om de as in te bewaren is het ook een speeldoos. Als de deksel open gaat hoor je de favoriete muziek van de overledene, de muziek die bij de uitvaart werd gespeeld, muziek die je kan troosten of misschien zelfs de stem van de overledene. Zo is je geliefde altijd even dichtbij als de deksel van het kistje wordt open gedaan.

Naast de muziekstukken die je dierbaar zijn en die herinneringen oproepen kun je ook een aantal dierbare spulletjes en een foto in de Muziekurn bewaren. Zo is het een hele verzameling van herinneringen bij elkaar. De muziekurn is een handgemaakte urn van eikenhout (Nederlands fabricaat) en is in iedere kleur te verkrijgen.

Lees meer
Bezinnen over het naderende sterven

Bezinnen over het naderende sterven

De stichting heeft als doel een huis op te richten waar mensen met een levensbedreigende ziekte en hun naaste kunnen komen om te bezinnen over hun (on)eindigheid. Ook voor anderen die worstelen met grote levensvragen rondom de dood, is er ruimte; de dood uit de taboesfeer.

Het Bezinningshuis
Wordt een plek op een bijzondere, rustieke locatie in het midden van het land, waar je even weg bent uit de eigen omgeving. Alleen, samen met een dierbare en/of lotgenoten word je met behulp van diverse werkvormen begeleid om even terug naar binnen te keren. Naar de stilte in jezelf. Op zoek naar antwoorden of aanwijzingen. Hoe verhoud je je tot deze nieuwe werkelijkheid?

Lees meer
Waardig afscheid met een respectvolle beeldpresentatie

Waardig afscheid met een respectvolle beeldpresentatie

Om in de behoefte te kunnen voorzien om beeldmateriaal te vertonen tijdens uitvaartplechtigheden heb ik een format ontwikkeld om een respectvolle en persoonlijke foto-/videopresentatie in een kort tijdsbestek te kunnen samenstellen. Door (gedeeltelijke) automatisering kan de presentatie (met of zonder muziek) worden aangepast aan het draaiboek van de plechtigheid. Wanneer een muziekstuk wordt gestart start ook de bijbehorende presentatie; het einde van het muziekstuk is tevens het einde van de presentatie.

De nabestaanden kunnen mij, desgewenst via de uitvaartleider, de foto’s en/of video’s toesturen waarna ik deze verwerk in een stijlvolle presentatie die vervolgens kan worden vertoond op de aanwezige apparatuur van het betreffende uitvaartcentrum of crematorium. Indien er geen apparatuur aanwezig is kan, voor die ruimte geschikte, apparatuur door MMPro worden geleverd.

Lees meer
Blijvend Bijzondere Rouwbloemen

Blijvend Bijzondere Rouwbloemen

“Op een mooie dag loop ik in het bos en ik kijk om me heen. Ik sta stil bij het moment. Ik sta stil bij wat er groeit. Als ik namelijk stil ben en luister naar mijn hart, dan zie ik in mijn omgeving zoveel moois." Vanuit dat gevoel ben ik blijvend bijzondere bloemen gaan maken. Exclusieve bloemen van zacht, aaibaar, duurzaam en 100% natuurlijk wolvilt. Bloemen die ik in mijn omgeving zie, maak ik met zorg, liefde en jarenlange ervaring na voor dierbaren die iemand zijn verloren. Bloemen, die de liefde vast houden van diegene die er straks niet meer is. Bloemen die duurzaam zijn en van natuurlijk materiaal. Bloemen met een hart. Bloemen voor altijd.

Lees meer