Rouwritueel ‘De liefde blijft’

Rouwritueel ‘De liefde blijft’

Rouwritueel ‘De liefde blijft’ Rouwritueel ‘De liefde blijft’
Omschrijving
Het rouwritueel is bedoeld voor iedereen die onlangs of langer geleden een dierbare verloren heeft. De ceremonie is een moment voor jezelf en een moment voor je overleden dierbare.

Misschien overleed je kind, je partner, je broer of je zus, een van je ouders, of je maatje onlangs. Dat is zeer ingrijpend verlies! Je kunt de behoefte voelen om er met andere rouwenden bij stil te staan.

Ook kan het zijn dat je al lang geleden groot verlies meemaakte. En dat je zoekt naar hoe je het verdriet, dat er nog is, meer los kunt laten en anders vast kunt pakken. Dan is het rouwritueel passend voor jou.

Waarom een ritueel:
- het delen lucht op
- het geeft geestelijke rust
- je leert de negatieve spanning los laten

Deelnemers zeggen over het ritueel:
- erkenning van mijn verdriet en rouw
- een stap gezet door mijn verhaal te doen
- hartverwarmend samenzijn, het heeft mij goed gedaan
- de naam noemen van degene die ik zo lang in mijn hart draag
- zo mooi om mijn verhaal en emotie te voelen
Innovatieve
Er heerst nog een taboe op verlies, verdriet en rouw. Mensen met diep verdriet hebben de neiging om zich na verloop van tijd terug te trekken en te doen alsof er niets aan de hand is. En dat terwijl ze hun omgeving hard nodig hebben bij het verweven van hun verlies met het leven. Ze kunnen zich eenzaam voelen en in een negatief spiraal terecht komen. Speciaal voor die nabestaanden die afscheid namen van een dierbare en die nog worstelen met de gevolgen van dat verlies is het rouwritueel 'De liefde blijft' ontwikkeld.
Het doel is het doorbreken van het taboe en de dood bespreek te maken. Je moet je verlies zelf dragen, maar dat hoeft niet alleen!
Maatschappelijk belang
Er heerst nog steeds een taboe op verlies, verdriet en rouw. Rouwenden hebben de neiging om zich na verloop van tijd, terug te trekken. Daardoor kan men vastlopen in rouw. 'De liefde blijft' is ontwikkeld om het rouwproces te ondersteunen en om verlichting te geven. Het delen voorkomt eenzaamheid en geeft een positieve ervaring in tijden van rouw.
Uitrolbaarheid
'De liefde blijft' kan op ieder moment en op allerlei plekken herhaald worden. Er is een draaiboek ontwikkeld. Zelf pas ik het toe in lotgenotencontactgroepen voor weduwen en nabestaanden die leven met de zelfdoding van hun geliefde. Ook heb ik het ritueel toegepast tijdens een herdenkingsavond van een begrafenisondernemer in Zwolle.
Besteding prijzengeld
Het prijzengeld zal ingezet worden om 'De liefde blijft' meer naamsbekendheid en zichtbaarheid te geven. Dit ritueel wordt gratis aangeboden aan rouwenden en daar zal het prijzengeld o.a. voor ingezet worden. Het doel is om het taboe rondom rouw te doorbreken en de dood bespreekbaar te maken onder een grote groep verliesdragers en hun omgeving.
Referenties
Freda Gaasbeek uitvaartbegeleiding - info@fredagaasbeek.nl
Landelijk Steunpunt Verlies - Klaas-Jan Rodenburg - kjrodenburg@landelijksteunpuntrouw.nl
Aanmelding door
S.B. Boasman
www.solangecoaching.nl