Tool ‘Samen krachtig op pad’

Tool ‘Samen krachtig op pad’

Tool ‘Samen krachtig op pad’ Tool ‘Samen krachtig op pad’
Omschrijving
“Het is belangrijk dat kinderen het gevoel hebben dat ze zich onvoorwaardelijk kunnen uiten en alles wel of niet mogen zeggen, delen en/of vragen rondom hun situatie, ziekte, beperking, handicap of aanstaand afscheid”.

Samen krachtig op pad is een begeleidingstool in spelvorm en is een (laagdrempelig) therapeutisch instrument om diverse thema's zoals ziekte (binnen het gezin), aanstaand afscheid en wensen daarin bespreekbaar te maken. Het doel is om (moeilijke) onderwerpen en emoties individueel, binnen het gezin en/ of in een groep onder begeleiding van een professional bespreekbaar te maken door samen te praten met een lach en een traan, dingen te delen, dingen te doen of te maken. Hiermee creëren kinderen en de overige gezinsleden ‘bouwstenen’ voor later. Door nu uiting te kunnen geven aan emoties en gedachten en daar op een ‘gezonde’ manier betekenis aan te geven, kan daar later op teruggevallen worden. Dat zijn de bouwstenen voor later.
Innovatieve
Uit onderzoek dat samen met studenten van de HAN is uitgevoerd bleek dat professionals in de psychosociale zorg een sterke behoefte kenden aan een hulpmiddel dat zich richt op kinderen, het gezin en volwassenen om thema’s als ziekte en aanstaand overlijden bespreekbaar te maken. ‘Samen krachtig op pad’ voorziet hierin. De tool bevat verschillende grotere en kleinere werkvormen, die ook los in te zetten zijn. Bij de productie van de tool is tevens rekening gehouden met een zo praktisch mogelijke inzetbaarheid. Het is handzaam in formaat, waardoor het makkelijk te vervoeren is. En het is hygiënisch goed te reinigen, waardoor het ook in ziekenhuizen gebruikt kan worden.
Maatschappelijk belang
Door in het nú aandacht te hebben voor lastige thema’s en emoties creëren de kinderen en gezinsleden bouwstenen, waarop ze later kunnen terugvallen. De inzet van de tool in de psychosociale begeleiding streeft zo een preventieve werking na om mogelijk latere moeilijkheden te voorkomen.
Uitrolbaarheid
De tool is voor iedere psychosociale professional binnen Nederland (en Vlaanderen) te verkrijgen en direct in te zetten. Daarnaast worden, indien gewenst, workshops georganiseerd waarin professionals leren de tool zo effectief mogelijk en met verdiepende werkvormen in te zetten.
Besteding prijzengeld
De tool is geheel op persoonlijk budget gefinancierd. Het prijzengeld wordt o.a. besteed aan:
- Ontwikkeling van een ‘light versie’, die gezinnen zonder begeleiding kunnen inzetten.
- Onderzoek naar de ontwikkeling van een app van de tool, die de toegankelijkheid en flexibiliteit kan vergroten.
- Aanvullende vragenkaarten voor na het overlijden
Referenties
Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise (Meggi Schuiling-Otten).
Opleidingen Land van Rouw (Sabine Noten).
Praktijk Lef verliesbegeleiding (Tanja van Roosmalen).
Praktijk Blijvend verbonden (Rebecca Dabekaussen).
(Telefoonnummers en e-mailadressen zijn op verzoek te verkrijgen)
Aanmelding door
A. Butcher
www.samenkrachtigoppad.nl