Tuin Ruimte – aandacht voor afscheid door herinnering

Tuin Ruimte – aandacht voor afscheid door herinnering

Tuin Ruimte – aandacht voor afscheid door herinnering Tuin Ruimte – aandacht voor afscheid door herinnering
Omschrijving
Dignis biedt levensfase gebonden zorg voor ouderen met psychiatrische, psychogeriatrische of somatische problematiek, of een combinatie daarvan.
Het initiatief Tuin Ruimte richt zich specifiek op de belevingsgerichte inrichting en het gebruik van de groene buitenruimte van Verpleeghuis De Enk in Zuidlaren (Drenthe). De beleving van groen in combinatie met belevenis bevordert de participatie van alle gebruikers. Het ontwerp van de Tuin Ruimte bestaat uit een doordacht groenbeplanting concept het hele jaar door, versterkt door reminiscentie en innovatieve belevingstechnologie. In de tuin is centrale aansturing voor belevingstechnologie aangelegd. Kleurige verlichting rondom het kippenhok en bij de kunststof koe en schapen gaan de lichten aan en blaten de schapen als bewoners in een bepaalde zone lopen. We willen meer belevingstechnologie toepassingen in de tuinen creëren. Hier kunnen gebruikers stil staan, zich verwonderen, lachen, aanraken, zien en ruiken.
Innovatieve
Belevingstechnologie toepassen in de buitenruimte naar voorbeeld van Amsterdam Light Festival en Tovertafel.
Wie dementeert, gaat steeds minder begrijpen van de wereld om haar of hem heen wordt afhankelijker van een buitenwereld die háár of hém begrijpt. Bewoners zijn daarmee veelal afhankelijk van anderen om te beleven en te ervaren. In de buitenruimte willen we een ‘herinneringsplek’ creëren voor bewoners en andere gebruikers. De vogels hebben een symbolische waarde van verbinding en energie, maar ook van diegenen die zijn heen gegaan. Door gebruik van belevingstechnologie kunnen bewoners door technologische aansturing herinneren, genieten en beleven.
Maatschappelijk belang
Groene buitenruimten zijn belangrijk voor de gezondheid van mensen en het welbevinden van ieder mens. In de tuin is het hele jaar door iets te beleven. Stimuleren van de zintuigen ruiken, horen, proeven, zien, tast en bewegen vormen de basis. Het groen concept wordt versterkt door toepassing van reminiscentie en belevingstechnologie.
Uitrolbaarheid
Project is gebaseerd op al geplaatste toepassing belevingstechnologie. Het plan gaat met bestaande ideeën, Amsterdam Light Festival (https://www.youtube.com/watch?v=ogduIuHmaaQ) en de Tovertafel (tovertafel.nl) intern al goede aansluiting bij dementie. Herinnering” krijgt als levend en bewegend concept in de buitenruimte een plek.
Besteding prijzengeld
Een op het huidige uitgevoerde concept aanvullend interactief belevingstechnologie element met licht en geluid. Het is een plek om te kunnen herdenken, bijvoorbeeld ook bij een afscheidsdienst waar bewoners en bezoekers automatisch naar toe worden geleid. Het is belevingsgericht, herkenbaar, tastbaar en vrolijk voor bewoners en bezoekers.
Referenties
Dh. M. Dorresteijn, Lentis
Dhr. B. Baar – Vastgoedbeheerder Lentis
Dhr. A. Gietema – Geestelijk Verzorger Lentis
Mw. N. Dermois, Teamleider Lentis
Aanmelding door
S.P. Anisuzzaman, ergotherapeut Lentis
www.dignis.nl