Tweestrijd jongeren voor jongeren

Tweestrijd jongeren voor jongeren

Omschrijving
Stichting Tweestrijd is ontstaan uit een groep jongeren die in hun jonge leven geconfronteerd zijn met suïcides onder vrienden. Wij proberen de problematiek onder de jongeren in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en aan te pakken. Zodoende hopen wij depressie en het aantal suïcides onder de jeugd terug te dringen. Omdat de drempel tussen jongeren onderling laag ligt om met elkaar in gesprek te gaan, is het onze kracht om op een natuurlijke manier zeer kwetsbare en gevoelige onderwerpen te bespreken. Doordat wij een positief signaal afgeven, elkaar inspireren en barrières doorbreken hopen wij jongeren te laten praten om zodoende het taboe op kwetsbare onderwerpen te kunnen doorbreken. Dit doen wij door het geven van gastlessen op middelbare scholen. Het bereik is groot en onze aanpak succesvol. Daarnaast geven wij lezingen en leveren bijdragen aan symposia.
Innovatieve
Het vernieuwende aan ons project is dat wij zelf jongeren zijn van 18-25 jaar. Onze aanpak is uniek en wij verlenen voor- en nazorg Er ontstaat na een gastles, die wij geheel vrijwillig op middelbare scholen verzorgen, meer respect en begrip onder de jongeren.
Problemen kunnen anoniem in de gastles via een brief aan ons kenbaar worden gemaakt. Dezelfde avond geven wij iedereen via de mail antwoord.
Voor- en nazorg is in nauw overleg met de zorgcoördinatoren van de scholen die – indien nodig – doorverwijzen naar professionele hulpverleners.
Wij hebben op verzoek van het ministerie van VWS het startschot mogen geven voor de landelijke publiekscampagne over depressiviteit.
Maatschappelijk belang
1 op de 15 jongeren is depressief. De jeugd staat in deze tijd onder druk door sociale media, alcohol- en drugsgebruik, een andere geaardheid en het slachtoffer zijn van pesten. Problemen waarover gepraat MOET worden. Het belang om voor elkaar open te staan en met elkaar in gesprek te gaan kan helpen om maatschappelijke- en psychische problemen te bespreken.
Uitrolbaarheid
Tweestrijd wordt - mede door de bekendheid via media - en voorlichting op scholen gevraagd om op landelijk niveau mee te praten en denken over het geven van gastcolleges. Op uitnodiging van het ministerie van VWS worden bijeenkomsten gegeven met meer organisaties om elkaar op dit gebied te ondersteunen en krachten te bundelen.
Besteding prijzengeld
Bijdrage voor eigen vervoermiddel en huisvestingskosten, laptop, promotiemateriaal.
Referenties
Regius College Schagen Mevr. A.van Zon
Tabor scholengemeenschap Oscar Romero Hoorn Mevr. van Tilburg
Tabor scholengemeenschap Werenfridus Dhr. Peeters - www.werenfridus.nl
Horizon College Mevr. Nijenhuis
Gemeente Hoorn Wethouder Mevr. Nel Douw
Mind J. van Zomeren
Aanmelding door
C.M. Mol-Schouten
www.2strijd.nl