Unieke rouw-app voor jonge kinderen!

Unieke rouw-app voor jonge kinderen!

Omschrijving
Speciaal voor de allerkleinsten (vanaf 2 jaar) hebben wij naast het reeds bestaande (kleur)boekje 'Bo de Beer' een app ontwikkeld. Het is een voor jonge kinderen zeer toegankelijke tekst die naar keuze voorgelezen kan worden of die het kind zelf kan lezen. In het verhaal komen allerlei aspecten aan de orde waarmee kinderen te maken krijgen bij een overlijden. Zoals afscheid nemen van een overledene, de afscheidsdienst, maar ook emoties zoals verdrietig zijn en iemand missen. Op diverse plekken in het verhaal kan het kind op een vraagteken drukken en hoort het een vraag om over na te denken. Samen kun je dan verder praten over afscheid nemen, rouwen en de gevoelens die het kind ervaart. De app is uitermate geschikt om kleine kinderen voor te bereiden op een afscheid en om er achteraf nog met hen op terug te komen. 'Bo de Beer' kan zowel bij een begrafenis als een crematie gebruikt worden en bij elke relatie die het kind met de overledene heeft.
Innovatieve
Kinderen groeien op in een digitale wereld. Het is de eerste rouw-app voor kleine kinderen. Kinderen zijn vaak geneigd zich terug te trekken bij een ingrijpend verlies. Door de interactie met de vraagtekens worden kinderen uitgelokt te praten over hun eigen gevoelens.
Maatschappelijk belang
Op deze wijze krijgen ouders ondersteuning bij het informeren en ondersteunen van hun kind bij een afscheid en minder zullen schromen om het kind te vertellen wat er aan de hand is. Wat kinderen vaak aanvoelen krijgt zo woorden en het kind krijgt binnen de relatie met de ouder de kans om gevoelens te uiten en te delen.
Uitrolbaarheid
Onze app kan overal ingezet worden; particulier, onderwijs, kinderdagverblijven, uitvaartbureaus, GGD, ziekenhuizen, gezondheidszorg, coaches/psychologen etc. De app is dus uitermate geschikt voor landelijke uitrolbaarheid.
Besteding prijzengeld
Wij zullen met veel enthousiasme weer verder innoveren in nieuwe apps en producten voor andere leeftijdscategorieën rondom rouw.
Referenties
De inhoud van de app is samengesteld in samenwerking met verliesdeskundige Riet Fiddelaers-Jaspers.
Aanmelding door
Hanneke Fiddelaers
in-de-wolken.nl